Workshops

Voor bedrijven en organisaties

Team building

Team building

In een team building sessie werken we aan het besef dat elke deelnemer deel uitmaakt van een team en geen individueel werkpostje bemant. De doelstelling is om de performantie van deze teams te verhogen.

Kennismaking/verwelkoming

Verwelkoming
Wanneer nieuwe teams worden samengesteld, nieuwe rekruten starten of een nieuwe lichting studenten arriveren, is het nooit een verloren investering om van bij de start het ijs te helpen breken en de deelnemers elkaar onmiddellijk te leren kennen in een veilige, maar prikkelende context.

Brainstormsessies

Brainstorming
Brainstormsessie eindige al te vaak met een lijst van `nog uit te werken ideeën’ zonder enige ownership of plan van aanpak. Met de methode en het materiaal van Flanders DC verzekeren we dat de brainstorm niet eindigt na de denk-fase, maar dat er ook een succesvolle doe-fase volgt.

Op maat

Op maat

Uiteraard is het steeds mogelijk om workshops op maat uit te werken voor uw specifieke context of doelstellingen. Neem hiervoor gerust even contact op!

Voor improvisatiegezelschappen

Impro met muziek en Impromusicals

iMusical In deze muzikale improworkshops gaan we op zoek naar wat een (geïmproviseerd) lied mooi en indrukwekkend maakt. We focussen daarbij niet op toonaarden, ritme en muzikaliteit (geen muziekles) maar wel op samenzang, tempo en tekstualiteit. We werken niet rond typische theatersport- or barprogames, maar focussen echt op de liederen zelf in samenspel met de muzikant. Dit kan zowel met als zonder zingen, met eigen muzikant of met Kapitein Goesting zelf als pianist.

Waarachtig spel

Waarachtig spel

In de filosofie van Kapitein Goesting is impro meer re-actie dan actie. Een verhaal of scène moet ontdekt worden en niet gecreëerd. De beste cadeaus die je jezelf en je tegenspelers kan geven is om oprecht elk aanbod te incasseren. Maar let op: waarachtig is daarom niet `zoals in het echt’!

Verhalen bouwen en vertellen

Verhalen vertellenLes één: mensen vergeten altijd wat je gezegd hebt, maar nooit hoe je hen hebt doen voelen. Dat is des te meer waar bij improvisatie. Toch zijn verhaalstructuur, spanningsbogen en drama (i.e. doelen en hindernissen) essentieel om je publiek te blijven boeien gedurende een ganse voorstelling, zeker bij de zogenaamde lange vormen.

Op maat

Op maat Ook hier kunnen we natuurlijk de koppen eens bij elkaar steken om te zien welke inhoudelijke zaken we het best behandelen in uw improgroep. Kapitein Goesting werkte al meer dan 50 verschillende workshops uit met onderwerpen als:

  • algemene initiatie
  • personages
  • decors
  • emoties
  • formats

Neem hiervoor zeker eens contact op!